>>> MEDIA     

 

> Dagbladet.tv
 

znett.com /// tekst: EV

<< Eit ekteskap mellom to robotar der mannen kjem frå Nord-Noreg og dama frå sør dannar utgangspunktet for denne animasjonsfilmen. Handlinga tek til ei stund etter at dei to har skild lag. Gjennom filmen vekslar ein på å få høyre manneroboten og kvinneroboten fortelje sine versjonar av det som hendte. Det fascinerande og morsamme med filmen er denne personifiseringa av dei to low-tech robotane. I formgjevinga av robotane kan det sjå ut til at Reiersen har henta inspirasjon frå Chris Ware sine teikneserierobotar. På sett og vis er det òg likskapar mellom Reiersen og Ware i den nedtona sosiale tristessen ved karakterane dei skapar. Robotane i Brutte kretser vert gjeve eit rikt sjelsliv og nyansert personlegdom, sterkt prega av opphavstadene dei kjem frå. Det er kontrasten mellom den amatørmessige utforminga av robotane og realismen i det dei har å seie og bileta dei vert sett inn i som skaper komikken. Oppløysinga av ekteskapet vert forklart ut frå kulturforskjellane mellom dei to robotane. Slik sett spelar filmen på fordommar om at når søringane må flytte til det «harde» nord, så vert dei offer for baksnakking og mistenkeleggjering. På den andre sida går Nordlendingsroboten inn i eit anonymt og einsamt tilvære når han flyttar sørover. Reiersen har i så måte klart å lage eit godt speil som syner oss fordomane våre på ein absurd og morosam måte. >>

 

VU09 /// tekst: Tommy Olsson

<< Tom Daniel Reiersen; Selvfølgelig må vi ha med en instant klassiker. Jeg husker godt første gang jeg såg Brutte kretser – men jeg husker ikke helt hvor det var – og visste øyeblikkelig at dette ville bli dvelende en god stund i bevisstheten. En smart omgang med ukebladsromanser og realitykonsept, og samtidlig et ikke så lite kritisk blikk på hvor naive de fleste av oss er – vi tror det liksom bare skal gå bra, og det gjør det ta meg faen aldri, og i hvert fall ikke sånn helt av seg selv.>>

 


 

> Farsunds Avisplanb.no /// tekst: Aleks Huser

<< En annen fin, liten film var ”Brutte Kretser” av Tom Daniel Reiersen. En svært sjarmerende liksomdokumentar om to roboter som finner kjærligheten men sliter med kulturelle forskjeller. Den har allerede levd en stund på nettet, og kan blant annet ses her. >>
 

foto.no /// tekst: Cecilie Tyri Holt

<< Av de mange videoene representert på utstillingen vil jeg trekke frem Tom Daniel Reiersen s ”Brutte kretser”. Arbeidet forteller en sjarmerende historie om to roboter som har opplevd den store kjærligheten. Men grunnet fremmedfølelse fikk de ikke forholdet til å fungere. Den kvinnelige roboten sier noe de fleste kanskje kan kjenne seg igjen i når det gjelder kjærlighetsbrudd. ”Det var som om vi var programmert med helt ulike koder.” Like som den mannlige roboten uttrykker at ”det er noe som har kortsluttet.” Jeg vektlegger at denne videoen er sjarmerende og morsom, men som kunstverk kan man vel stille seg skeptisk til å oppleve denne filmen på Stenersenmuseet.. Den hadde vel gjort seg bedre som kortfilm på kino..? >>